[1]
Berli, O. 2010. Review: Aglaja Przyborski & Monika Wohlrab-Sahr (2009). Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch [Qualitative Research. A Textbook]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research. 11, 3 (Aug. 2010). DOI:https://doi.org/10.17169/fqs-11.3.1490.