Volmer, Annett. 2001. “Review: Clemens Wischermann & Stefan Haas (Eds.) (2000). Körper Mit Geschichte [Body with/In History]”. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research 2 (2). https://doi.org/10.17169/fqs-2.2.956.