Volmer, A. (2001) “Review: Clemens Wischermann & Stefan Haas (Eds.) (2000). Körper mit Geschichte [Body with/in History]”, Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 2(2). doi: 10.17169/fqs-2.2.956.