Volmer, A. “Review: Clemens Wischermann & Stefan Haas (Eds.) (2000). Körper Mit Geschichte [Body with/In History]”. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, vol. 2, no. 2, May 2001, doi:10.17169/fqs-2.2.956.