Cooper, Robin, Nova Southeastern University, United States